S A L U T A C I Ó   d e l   P r e s i d e n t   d e   l ' A s s o c i a c i ó   d e   V e ï n a t s
Tenc l'honor de presentar-vos, en nom meu i en el de la Junta Directiva de l'Associació, el programa de les festes de Sant Domingo 2001.   

Ens retrobam altre cop a les portes de l'estiu per celebrar, com cada any, les Festes de Sant Domingo. Sabem que a Manacor el mes de maig està sempre replet de festes i per això hem intentat, en la mesura de les nostres possibilitats, que els manacorins poguem gaudir de tots els actes preparats per a aquest mes. És per aquest motiu que no celebrarem el ja tradicional concert de la Banda de Música ni la pujada a s'Ermita dins el maig, sinó que aplaçarem els dos actes al proper mes d'octubre.   

Així doncs, vos convit en nom de la Junta Directiva a fer un parèntesi en el ritme de vida quotidià per participar en les festes d'enguany, per gaudir amb els Caparrots que, juntament amb els Gegants i s'Alicorn, vestiran una vegada més les nostres festes populars, i per acompanyar els Moretons. A més, enguany és especial perquè podem celebrar l'Any dels Moretons ja que reberem el Reconeixement de Mèrits concedit per part de la nostra Administració Local.   

Siau benvinguts tots, veïnats, manacorins, amics i amigues. A tots vos enviam el nostre millor desig d'unes bones festes.   

MOLTS D'ANYS.   

Antoni Oliver Perelló   
President 

 
S A L U T A C I Ó  d e l   P r i o r   d e l   C o n v e n t
"SANTO DOMINGO Y SU ORDEN"   

Es el titulo del libro del Padre Lacordaire, ilustre hijo de Domingo, en el que nos presenta a nuestro Padre y su obra,  la Orden Dominicana.   

Del Padre Lacordaire son las siguientes líneas:   

"La aparición simultanea de Santo Domingo y San Francisco hizo en todos los que influían entonces -pleno siglo XIII- en los negocios del mundo el efecto de un milagro de la Providencia y el unánime entusiasmo que en ellos sintieron, constituyendo un elogio que los siglos nuevos no negaran jamás. A los contemporáneos toca juzgar las cosas y los hombres de su tiempo a los que comieron el mismo pan toca saber lo que valía"   

Varios aspectos podemos resaltar de este texto: aparecen juntos Domingo y Francisco desde el principio, tradición que siguen sus respectivas ordenes hasta el presente; es un elogio bien claro y significativo para nuestros padres fundadores; la aparición simultanea de ambos santos se considera "un milagro de la providencia" y el entusiasmo que sintieron sus contemporáneos.   

Ciertamente Domingo (siglo XIII) y el Padre Lacordaire (siglo XVIII) comparten dos periodos de crisis profunda de la sociedad y de la Iglesia. Ambos representaron no solo "un milagro", sino un regalo de Dios a la sociedad y a la Iglesia.   

Que en estas fiestas disfrutemos todos de ese regalo que el señor nos hace de Santo Domingo y su Orden a nuestra época. Y más que lamentarnos de las crisis -ciertamente reales- demos gracias a Dios y pidamos a nuestro Patrón bendiga a todos los manacorins en estas nuestras fiestas patronales.   

¡ FELICES FIESTAS !   

Fr. Braulio González, o. p.   
Prior 

 
 
 
P R O G R A M A   D ' A C T E S

D I M E C R E S   1 6   D E   M A I G

  A les 19:00 h.   
   Repicada de campanes, amollada de coets i posada de banderes.
  A les 20:30 h.   
   Pregó. Pregoner: Antoni Gomila i Grimalt, co-autor del llibre El ball dels moretons   
   Lloc: Centre Cultural Font i Roig
Pitji aquí per llegir el pregó.


D I J O U S   1 7   D E   M A I G

  A les 20:00 h   
   Triduo de Sant Domingo.   
   Celebració de l'Eucaristia a l'Església de Sant Vicenç Ferrer.
  A les 20:30 h.   
   Demostració de l'elaboració de Pastisseria   
   per: Pastisseria Bernabé   
   Lloc: Centre Cultural Font i Roig

D I V E N D R E S   1 8   D E   M A I G

  A les 18:00 h   
   Repicada de campanes, amollada de coets, sortida dels Moratons, s'Alicorn, els Gegants i els Caparrots.
  A les 20:00 h.   
   Triduo de Sant Domingo.   
   Celebració de l'Eucaristia a l'Església de Sant Vicenç Ferrer.
  A les 20:30 h.   
   Refresc amb la gent major al Claustre.
   

D I S S A B T E   1 9   D E   M A I G

  A les 9:30 h.   
   Repicada de campanes, amollada de coets, sortida dels Moratons, s'Alicorn, els Gegants i els Caparrots.
  A les 15:00 h.   
   Cercavila amb les Bandes de Cornetes i Tambors de Llevant - La Pietat, La Salle, Sa Torre, i Santa Catalina i es Creuers.
      
   GRAN TARDA INFANTIL   
   Lloc: Plaça PP. Creus Font i Roig
      
  A les 20:00 h.   
   MISSA DE SANT DOMINGO   
   Processó del Sant pels carrers de costum, i Benedicció de la cisterna del Claustre.   
   Lloc: Església d'es Convent
  A les 21:00 h.   
   SOPAR POPULAR DE COMPANYERISME   
   Per col·laborar, podeu entregar les coques des de les 16:00 a les 19:00 hores, al Centre Cultural Font i Roig.
  A les 22:00   
   Vetlada de Ball de Bot amb Guitarres i Guitarrons, Son Talent, i Amics de Son Talent.   
   Lloc: Plaça de s'Antigor
MOLTS D'ANYS I FINS L'ANY QUE VE
   
   
   

C O L · L A B O R A D O R S :

AJUNTAMENT DE MANACOR * VEINATS I VEINADES * FLORISTERIA AVENIDA * LLIBRERIA OLIVER * MOLDURES JAPE * TEIXITS CA'N SEBASTIA * MERCERIA CA SA RANDERA * CA NA ROVEIONA * ES CASTELL DE SA PUNTA DE N'AMER * S'ESTANC D'ES TREN * CAFETERIA SA SINIA * JOIERIA MANACOR * AMER CA'N GARANYA * GESTORIA ES GABIO * BBVA * PERRUQUERIA DURAN * COLONYA CAIXA POLLENÇA * MOBLES BAUZA * ESPADENYERIA CA NA MOLETA * BAR JAUME * PERRUQUERIA SANSO * CAFE CA SA CAPITANA * MOTOS FONS * OFIMATIC * SEBASTIA LLODRA CA'N FUM * HIPER CENTRO * BANDA DE TAMBORS I CORNETES DE SANTA CATALINA I ES CREUERS, LA SALLE, LLEVANT-LA PIETAT, SA TORRE * GUITARRES I GUITARRONS, SON TALENT, AMICS DE SON TALENT * PASTISSERIA BERNABÉ * BAR ES CLAUSTRE * PASTISSERIA CA'N ROCA * RIERA SABATES * POLLOS SALAS, S.A. * BOR-CAL * SEAT * CONSTRUCCIONS GOMILA-MARTI, S.A. * ARTFLEX * OPTICA TUGORES * CONFECCIONS ISABEL * TEMPO MOBLES, S.L. * CA'N GASPAR D'ES LLUMS * BESTETIC CENTER * CA'N GUIXE * VERDURES CANDIL * MIQUEL CALDENTEY * INMOBILIARIA ARCAS MARTI * PINTLAC * LIMIT-CECOMASA * EUROCOCINAS EGIDOS * JOAN SERVERA IMATGES * PAPERERIA NEBRASKA. 
 
 
P R E G Ó ,   a   c à r r e g   d e   n ' A n t o n i   G o m i l a   G r i m a l t
    Amics i amigues de sant Domingo, bon vespre!   

    Enguany fa 425 anys que arrelava a Manacor la devoció a un sant que, coses de la vida, havia de perdurar per espai de molts segles. Ben pocs d'aquells manacorins que a les acaballes del segle XVI es reunien al voltant de la comunitat de frares predicadors podien pensar que avui, després de tants daltibaixos, els seus successors encara celebrarien amb goig i alegria tan entranyable festa.  

    I, com ha estat habitual en tot aquest temps, el claustre, centre i comunicació de les antigues dependències conventuals, continua essent el punt de trobada de tots els qui consideram necessari conservar i mantenir tradicions i costums que en una societat com l'actual semblen estar en constant perill. Per això, ha de ser per a tots nosaltres un motiu de satisfacció reforçar i afegir aquests dies una baula més a la llarga cadena que ens ve de l'antigor.  

    Permeteu-me, doncs, aprofitar tan emblemàtic marc per fer-ne un petit recorregut històric de la mà d'aquestes malmeses pedres, que són el mut testimoni del que fou durant segles un dels eixos més importants de la nostra Ciutat.  

    Girem l'ullada cap al 1835. A trenc d'alba d'un dia de finals d'agost arriba a Manacor una impactant notícia: l'Estat, posant en pràctica la seva política desamortitzadora, s'apropia d'una part del cor dels manacorins. N'hi hagué que, amb esperit mesquí, demanaren que tot aquest conjunt aixecat segles enrere amb l'esforç del poble fos enderrocat. Però la Història, tan imprevisible i sorprenent, no havia previst un final tan tràgic. El procés desamortitzador que caigué sobre l'edifici conventual oferí al nostre Ajuntament una ocasió irrepetible per aconseguir uns béns immobles on ubicar els serveis que la nova centúria exigia. No hem d'oblidar que la nostra vila fou al llarg dels segles XVII i XVIII una de les més pobres de l'Illa i no disposava d'un gran patrimoni municipal. La Corporació va saber aprofitar l'oportunitat i sol·licità oficialment a l'Estat la cessió del Convent. Aquest fet, aparentment criticable, va ser rebut amb joia per quasi tothom i va permetre la pervivència d'un llegat que actualment representa un dels signes identificatius de Manacor. La cadena, malmenada sense miraments, aconseguí sortir-ne amb bon nom. Afortunadament.  

    El conjunt arquitectònic pogué salvar-se, però patí tota una sèrie de transformacions que suposaren el cavi radical de la seva tradicional fisonomia. I és que ocorregué un esdeveniment que truncà sobtadament les cabòries dels nostres cappares municipals: la matinada del 10 de febrer de 1845 una forta tempesta de vent i aigua esbucava tota l'ala que actualment ocupa la biblioteca. Aquest  inesperat fet donà el sus a les reformes: es tancaren finestres, es tapiaren portals, s'alçaren parets, es tomaren cel·les i es llevaren emblemes. Res no havia de recordar l'anterior ús del recinte: el que abans era lloc de recolliment ara serà jutjat; el que abans era lloc de descans ara serà presó; i el que abans era lloc d'estudi ara serà escola. Paradoxalment, el lloc on ens trobam mantingué les seves funcions originals i passà a ser la vicaria de la nova ajuda de parròquia.  

    En només vint anys, el claustre era un altre. Accedint pel vell portal de la placeta del Convent trobàvem la porteria. A la dreta, darrera d'uns gruixats barrots de ferro, els calabossos i la presó. I a l'esquerra, el cos de guàrdia, el quarter del destacament d'infanteria i el vestidor dels jutjats. Pujant per l'escala, a mà dreta arribàvem a la llibreria, els jutjats i l'escrivania. A l'enfront, batlia i la Sala. I a l'esquerra el quarter de la Guàrdia Civil.  

    I, com solen dir, "després d'un temps, un altre en ve". Les circumstàncies canviaren i tot el que hem vist donà pas a noves necessitats, de les quals no és ara el moment de parlar-ne. Ara és moment de repicar campanes, d'adornar  carrers, d'amollar coets, de posar banderes i domassos, de sortir a fer bulla amb els moretons, de gaudir d'unes festes amb tast d'antigues tradicions. Malauradament, avui en dia, algunes en resten ja desaparegudes. M'agradaria recordar el vell costum que hi havia entre els veïnats del Convent de contribuir setmanalment al llarg de l'any amb una petita quantitat econòmica per a la celebració de les festes. A canvi, el dia del Sant se'ls obsequiava amb un quilo de carn de bou i una coca: els organitzadors ho entregaven a domicili acompanyats de la banda de música, després que el dia anterior el bou fos passejat viu entre músiques. També aquests primers dies la plaça del Convent s'omplia de venedors "d'aigo amb neu", avallanes, torrons i cacauets. I, la víspera de la festa, entrada de fosca, el temple s'il·luminava i quedava ple de gent per assistit a Completes.  

    De la mateixa manera com els nostres avantpassats lloaven sant Domingo cantant els seus goigs, deixau-me acabar tot recordant-ne un fragment:  

"Fundareu mogut de zel
l'orde de Dominicans,
la qual ha donat més sants
que estrelles no té el cel;
Déu lo ha volgut honrar
Amb nom de predicadors,
Sant Domingo gloriós
Vullau-nos sempre ajudar.
De Déu foreu molt amat
logrant d'ell quant volguereu;
a vostros fills prometereu
que los sereu advocat:
lo promès vullau obrar
com a pare pietós.
Sant Domingo gloriós
vullau-nos sempre ajudar".

     Bones festes i molts d'anys! 

 
 
I m a t g e s   d e   l e s   f e s t e s
Entrega de la Insignia de Plata de l'Associació,
a títol pòstum, a Miquel Riera Alcover.


Un moment de la missa de Sant Domingo


La processó del Sant, a la sortida del Convent
 
A.VV. d'es Convent, es Centre, es Tren i s'Antigor - Manacor - Illes Balears