Bon dia
A.V.V. D’ES CONVENT, ES CENTRE,
ES TREN I S’ANTIGOR
MAIG DE 2002
BUTLLETÍ NÚMERO 13
 
Ja hi ha pre-acord de conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i l’Associació
 
L’Associació està apunt de firmar un conveni amb l’Ajuntament de Manacor per tal que els gegants surtin arreu de Mallorca i a qualsevol indret de la Península. De la mateixa manera que us anunciàvem en el darrer butlletí que l’Ajuntament no volia col·laborar amb l’Associació en els desplaçaments dels nostres gegants, a través de les conversacions mantingudes entre Associació i Delegació de Cultura de l’Ajuntament, us podem anunciar que ara s’ha arribat a un acord.

L’esborrany que hi ha damunt la taula consisteix en que l’Ajuntament correrà amb les despeses de desplaçaments dels gegants per tal que els nostres gegants duguin per tot el nom de Manacor. D’aquesta manera, les trobades de gegants de Manacor es realitzaran mitjançant l’intercanvi: els municipis que tenen gegants ens tornaran la visita que nosaltres els haurem fet.

Els nostres gegants ja s’han passejat per diversos pobles de Mallorca. Com ja sabeu, els nostres gegants estan fent sortides pels pobles de Mallorca que celebren trobades de gegants. La darrera sortida fou el passat dia 26 de gener a la trobada que es celebrà amb motiu de les festes de Sant Sebastià de Palma. En aquesta trobada hi varen ésser presents quasi tots els gegants de Mallorca: Dimonis i Cap-grossos de Sa Granera, Dimonis del Grup de Gegants de La Sala, Gegants d’Alaró, Inca, Llucmajor, Palma i els nostres. També hi havia una colla de gegants que es va desplaçar des de Fraga (Saragossa). La propera sortida està prevista el mes de maig a Sóller, i la següent és la nostra a Manacor.

 

POLICIA DE PROXIMITAT

En el butlletí número 8 us parlàvem de la policia de proximitat. Parlàvem que el Cos Nacional de Policia havia organitzat un servei de proximitat al ciutadà baix el nom de “Policia de Proximitat”. Aquest servei de policia, les Associacions de Veïnats el veníem reclamant des de fa molt de temps. Amb aquest servei, els ciutadans de Manacor disposen d’una persona dins la seva vida quotidiana de barriada, tenint en tot moment una ajuda pel que faci falta.

Posats en contacte amb l’Inspector en Cap de la Comissaria de Manacor, ens ha manifestat la seva satisfacció amb els veïnats de Manacor per la seva disposició a col·laborar amb el Cos. No obstant, també diu que personalment li agradaria que encara hi hagués més col·laboració ciutadana, ja que està convençut, i així li demostra la seva experiència, que per obtenir la seguretat ciutadana que tots volem i un benestar social és imprescindible la unió incondicional entre veïnats i Policia.

Des de l’Associació de Veïnats estam vivint en l’actualitat una relació pràcticament diària amb la policia, ja que estam convençuts de les teories del Cap de la Comissaria de Manacor, la qual cosa fa que des de la Junta directiva les volguem dur a terme, per tal de, en poc temps, poder gaudir de la tranquil·litat que la policia ens garanteix.

Des d’aquesta pàgina us animam a que si teniu qualque problema o qualque suggerència, vos adreceu a la Policia sense cap temor, o be transmeteu-ho a qualsevol membre de la Junta directiva de l’Associació i ja ens encarregarem de fer-ho arribar a qui pertoqui.

 
 
LA RESTAURACIÓ DEL CLAUSTRE

Les obres de restauració del Claustre continuen a bon ritme, com sabeu si heu visitat el Claustre amb motiu de la Fira del Llibre. A hores d’ara, la part alta ja té tots els taulons que li faltaven, i els vells s’han netejat. L’enrajolat s’ha fet de nou, ja que el vell estava totalment deteriorat i era irrecuperable. Cal dir que el tipus de rajola utilitzat no consideram que sigui l’adequat, essent fins ara l’única intervenció que no és de l’agrat de la gent que ha visitat les obres. Trobam que la rajola no és la típica mallorquina, sinó que és una imitació de fang i resulta molt vermella. A la part baixa s’ha restaurat tot l’interior del pati i s’està empedrant els corredors. Hem de remarcar que així com trobam que el pis superior no és l’adequat, l’empedrat queda d’autèntica meravella.

L’opinió de com es realitza la restauració de les parets està dividida, ja que una vegada que s’ha referit la paret s’ha ocultat la pedra. Aleshores hi ha partidaris que la restauració quedés pedra-vista i altres així com ho estan fent. El projecte, realitzat per tècnics del Ministeri de Cultura, han estimat oportú referir les parets ja que l’època de la construcció del claustre, i segons indicis, el Claustre de Manacor estava emblanquinat.

Des d’aquesta fulla no ens manifestam ni a favor ni en contra d’una i altra opinió; simplement volem dir que no hi ha cap claustre construït per l’Ordre de Predicadors que sigui pedra-vista. No obstant, les esglésies gran part d’elles són pedra-vista.

 
 
L'ESTAT DE L'ESGLÉSIA DEL CONVENT
 
Els anys no perdonen, i ens trobam que el conjunt arquitectònic Convent-Claustre es troba en un estat de deteriorament considerable. Si be en l’actualitat, com s’ha indicat abans, al claustre se li està fent una reforma duradora per molts d’anys més, no és el cas de l’església. A la passada edició del butlletí anunciàvem l’estat en que es troba la teulada. En l’actualitat han aparegut uns cruis a la façana. Des de la part alta del cor s’han instal·lat uns andamis per poder controlar el procés dels cruis. És per això que des de l’interior de l’església es veuen unes cortines que tapen tota la part alta. El motiu és ocultar tots els ferros que permeten als tècnics pujar per controlar el procés.

 Mossèn Umbert està molt preocupat per l’estat de l’edifici, i es mou per poder paralitzar el procés de degradació. Des d’aquí el volem encoratjar, i també feim un crit d’alarma als dirigents polítics per a que col·laborin i facin tot el possible per a que el nostre monument històric que és l’Església de Sant Vicenç Ferrer tengui una intervenció immediata a fi de poder gaudir i garantir que els nostres descendents podran seguir veient el conjunt històric.


A.VV. d'es Convent, es Centre, es Tren i s'Antigor - Manacor - Illes Balears