Tornar a l'índex XII Trobada de Gegants a Manacor
Tornar enrera
 


Retall del Programa de Fires i Festes de Primavera amb l'anunci de la Trobada de GegantsNa Magdalena cosint un botó que se desfeia del vestit de la geganta 
Els Al·lots de Llevant varen participar en la trobada geganteraEn Guillen de Ca'n Lliró donant herbes
 
Premsa


A.VV. d'es Convent, es Centre, es Tren i s'Antigor - Manacor - Illes Balears. Juny de 2012.