Classificacions de la XI edició de la Cursa (2004)

 
C l a s s i f i c a c i ó   p e r   c a t e g o r i e s
 
* Categories amb sortida a la Plaça del Convent i arribada al Carrer Muntaner - cantonada amb el Carrer Lleó XIII:
I 
N 
F 
A 
N 
T 
I 
L
Infantil Masculí I 
(de 6 a 8 anys)
1er: Guillem Josep Contestí Rubert 
2on: Joan Sebsatià Contestí Rubert 
3er: Sergio Gomáriz Sallens
Infantil Femení I 
(de 6 a 8 anys)
1era: Maria del Carme Febrer Riera 
2ona: Catalina García Soler 
3era: Margalida Gomila Nadal
Infantil Masculí II 
(de 9 a 10 anys)
1er: Mateu Sureda Ribot 
2on: Miquel Gayà Pol (Club Atl. Manacor) 
3er: Joan Juan Vives (Club Atl. Manacor)
Infantil Femení II 
(de 9 a 10 anys)
1era: Aina Contestí Rubert (Club Atl. Manacor) 
2ona: Margalida Ballester Vicens (Club Atl. Manacor) 
3era: Lluïsa Febrer Bauçà
Infantil Masculí III 
(de 11 a 12 anys)
1er: Mateu Ballester Vicens (Club Atl. Manacor) 
2on: Miquel A. Forteza Gayà (Club Atl. Manacor) 
3er: Martí Binimelis Femenies (Club Atl. Manacor)
Infantil Femení III 
(de 9 a 10 anys)
1era: Laura Martínez Sitges (Club Atl. Manacor)
 
 * Categories amb sortida i arribada a la Plaça del Convent:
I 
N 
F 
A 
N 
T 
I 
L
Masculí 
(de 13 a 15 anys)
1er: Miquel Daniel Solivellas Amer 
2on: Tomeu Gayà Pol (Club Atl. Manacor) 
3er: Joan Febrer Riera
 

* Categories amb sortida a la Plaça del Convent i arribada a s'Ermita:
 
F 
È 
M 
I 
N 
E 
S
Femení 
(més de 16 anys)
1era: Bel Duran Galletero (Club Atl. Manacor) 
2ona: Janet Plata Ramirez 
3era: Antònia Font Jordà (Club Atl. Manacor)
 
J 
U 
N 
I 
O 
R
Junior 
(de 16 a 18 anys)
1er: Guillem Duran Galletero (Club Atl. Manacor) 
2on: Jaume Febrer Munar (Club Atl. Manacor) 
 
S 
E 
N 
I 
O 
R
Senior 
(de 19 a 39 anys)
1er: Antoni Martí Martin (Club Calvià) 
2on: Joan Grimalt Andreu (Club Atl. Manacor) 
3er: Antoni Madero Guerrero (Club Atl. Manacor) 
 
V 
E 
T 
E 
R 
A 
N 
S
Veterans 
(de 40 a 50 anys)
1er: Xisco Gomàriz Montori (Club Atl. Manacor) 
2on: Pep Morales Abenza (Club Atl. Manacor) 
3er: Llorenç Femenies Mestre (Club Atl. Manacor)
Veterans 
(més de 51 anys)
1er: Montserrat Galmés Morey (Club Atl. Manacor) 
2on: Antoni Madero Rodríguez (Club Atl. Manacor) 
3er: Sebastià Gomila Fullana (Club Atl. Manacor)
 
Premi al participant local de més edat Sebastià Gomila Fullana
 


A.VV. d'es Convent, es Centre, es Tren i s'Antigor - Manacor - Illes Balears. www.elsmoretons.com