Classificacions de la X edició de la Cursa (2003)

Ordre d'arribada | Classificació per categories
 
O r d r e   d ' a r r i b a d a   a   s ' E r m i t a
 
1
Esteva Barceló Cerdá (Montuiri)
19' 32 ''
Rècord
2 Xisco Gomáriz (Club Atl. Manacor) 19' 45''
3
Fernando Ruiz (Club Atl. Manacor)
20' 00''
4
Antoni Riera Llull (Club Atl. Manacor)
20' 09''
5
Llorenç Femenies (Club Atl. Manacor)
20' 24''
6
Antoni Martí
20' 34''
7
Guillem Duran Galletero (Club Atl. Manacor)
21' 28''
8
Roman Campos (Opel Felanitx)
22' 22''
9
Pep Morales (Club Atl. Manacor)
22' 40''
10
Miquel Oliver Puigros (Club Atl. Manacor)
22' 50''
11
Sebastià Gomila (Club Atl. Manacor)
22' 51''
12
Montserrat Galmés (Club Atl. Manacor)
22' 54''
13
Andreu Cardell
23' 15''
14
Antonio Madero (Club Atl. Manacor)
23' 53''
15
Antoni Madero Guerrero
24' 18''
16
Fina Hisado (Montuiri)
24' 24''
17
Jaume Càmera Torres (Atl. Manacor)
24' 46''
18
Joan Marí (Atl. Manacor)
25' 06''
19
Joan Barceló Prohens (Opel Felanitx)
25' 12''
20
Guillem Mas
25' 29''
21
Francisco Paramo (Opel Felanitx)
25' 36''
22
Pere Palmer Ferrer
25' 40''
23
Martí Binimelis (Atl. Manacor)
25' 45''
24
Jesús Gago Calvo
26' 20''
25
Joan Matamalas (Atl. Manacor)
26' 56''
26
Tomàs Sureda (Atl. Manacor)
27' 09''
27
Antoni Sancho (Atl. Manacor)
27' 59''
28
Jaume Pascual Galletero
27' 59''
29
Sandra Socies (Club Atl. Manacor)
31' 06''
30
Miquel Oliver Ballester (Club Atl. Manacor)
31' 06''
31
Antoni Robledo (La Salle)
32' 07''
32
Sebastià Adrover (Opel Felanitx)
32' 12''
33
Ma. Magdalena Artigues (Club Atl. Manacor)
32' 13''
34
Marilena Socies (Club Atl. Manacor)
32' 13''
35
Antonio Santamaría (C. Mar. Mall. Toni Penya)
36
Francisco Cuadrado (Col. Pollença)
35' 14''

 

C l a s s i f i c a c i ó   p e r   c a t e g o r i e s
 
I
N
F
A
N
T
I
L
Infantil Masculí I 
(de 6 a 8 anys)
1er: Miquel Gayà Pol (Club Atl. Manacor) 
2on: Miquel Muntaner (C. Joan Capó) 
3er: Antoni Oliver (Club Atl. Manacor)
Infantil Femení I 
(de 6 a 8 anys)
1era: Aina Concepció Ruberts (Pla de Mallorca) 
2ona: Maria del Carme Febrer Riera 
3era: Victòria Andreu Mesquida (Club Atl. Manacor)
Infantil Masculí II 
(de 9 a 10 anys)
1er: Angel Gomis Parera (Club Atl. Manacor) 
2on: Joan Miquel Gomila 
3er: Joan Juan Vives (Club Atl. Manacor)
Infantil Masculí III 
(de 11 a 12 anys)
1er: Gabriel Barceló (C. Joan Capó) 
2on: Miquel Àngel Forteza (Club Atl. Manacor)
3er: Martí Binimelis Femenies (Club Atl. Manacor)
Infantil Femení III 
(de 11 a 12 anys)
1era: Kenia Ballesteros (La Milagrosa) 
2ona: Lorena Sureda (Club Atl. Manacor) 
3era: Maria Rosa Riera Riera (Club Atl. Manacor)
 
F
È
M
I
N
E
S
Femení 
(més de 16 anys)
1era: Fina Hisado (Montuiri) 
2ona: Sandra Socies (Club Atl. Manacor) 
3era: Ma. Magdalena Artigues (Club Atl. Manacor)
 
J
U
N
I
O
R
Junior 
(de 16 a 18 anys)
1er: Guillem Duran Galletero (Club Atl. Manacor) 
2on: Miquel Oliver Puigros (Club Atl. Manacor) 
 
S
E
N
I
O
R
Senior 
(de 19 a 39 anys)
1er: Esteva Barceló Cerdá (C. Montuiri) 
2on: Fernando Ruiz (Club Atl. Manacor) 
3er: Antoni Martí
 
V
E
T
E
R
A
N
S
Veterans 
(de 40 a 50 anys)
1er: Xisco Gomàriz (Club Atl. Manacor) 
2on: Antoni Riera Llull (Club Atl. Manacor) 
3er: Llorenç Femenies (Club Atl. Manacor)
Veterans 
(més de 51 anys)
1er: Antoni Madero (Club Atl. Manacor) 
2on: Joan Barceló Prohens (Opel Felanitx)
3er: Francisco Páramo (Opel Felanitx)
 
Trofeu CAIXA COLONYA al participant de més edat de la cursa Sebastià Adrover Nicolau (Opel Felanitx)
Trofeu JOIERIA MANACOR al participant de Manacor de més edat Antoni Madero (Club Atl. Manacor)
 

A.VV. d'es Convent, es Centre, es Tren i s'Antigor - Manacor - Illes Balears. www.elsmoretons.com