Classificacions de la IX edició de la Cursa (2002)

Ordre d'arribada | Classificació per categories
 
O r d r e   d ' a r r i b a d a   a   s ' E r m i t a
 
1
Fernando Ruiz
19' 39 ''
2 Antoni Riera Llull 20' 12''
3
Joan Antic
20' 56''
4
Antoni Martí
21' 23''
5
Pep Moragues
23' 16''
6
Guillem Binimelis
23' 35''
7
Pere Pomar
23' 39''
8
Jaume Febrer
24' 39''
9
Joan Ros
25' 03''
10
Jordi González
23' 18''
11
Joan Matamalas Palmer
26' 44''
12
Xavier Aranda Riera
28' 42''
13
Martí Binimelis Rosselló
28' 42''
14
Joan Barceló Prohens
29' 05''
15
Sebastià Adrover Nicolau
30' 11''
16
Ma. Magdalena Artigues
30' 12''
17
Marilena Socies
30' 53''
18
Llorenç Femenies
30' 59''
19
Sandra Socies
32' 05''
20
Miquel Oliver Ballester
32' 06''

 

C l a s s i f i c a c i ó   p e r   c a t e g o r i e s
 
I
N
F
A
N
T
I
L
Infantil Masculí I 
(de 6 a 9 anys)
1er: Angel Gomis Parera (Club Atl. Manacor) 
2on: Jaume Artigues (Club Atl. Manacor) 
3er: Joan Miquel Gomila (Club Atl. Manacor)
Infantil Femení I 
(de 6 a 9 anys)
1era: Victoria Andreu Mesquida (Club Atl. Manacor) 
2ona: Margalida Ballester Vicens 
3era: Ma. del Carme Febrer Riera
Infantil Masculí II 
(de 10 a 12 anys)
1er: Miquel A. Forteza Gaya (Club Atl. Manacor) 
2on: Xisco Oliver 
3er: Bruno Rubert (Club Atl. Manacor)
Infantil Femení II 
(de 10 a 12 anys)
1era: Catalina Matamalas (Club Atl. Manacor) 
2ona: Ma. Rosa Riera Riera (Club Atl. Manacor)
 
F
È
M
I
N
E
S
Femení 
(més de 16 anys)
1era: Ma. Magdalena Artigues (Club Atl. Manacor) 
2ona: Marilena Socies (Club Atl. Manacor) 
3era: Sandra Socies (Club Atl. Manacor)
 
J
U
N
I
O
R
Junior 
(de 16 a 18 anys)
1er: Guillem Binimelis (Club Atl. Manacor) 
2on: Jaume Febrer (Club Atl. Manacor) 
3er: Joan Ros (Club Atl. Manacor)
 
S
E
N
I
O
R
Senior 
(de 19 a 39 anys)
1er: Fernando Ruiz (Club Atl. Manacor) 
2on: Antoni Martí 
3er: Pere Pomar
 
V
E
T
E
R
A
N
S
Veterans 
(de 40 a 50 anys)
1er: Antoni Riera Llull (Club Atl. Manacor) 
2on: Joan Antic 
3er: Pep Moragues (Club Atl. Manacor)
Veterans 
(més de 51 anys)
1er: Joan Barceló Prohens (Opel Felanitx) 
2on: Sebastià Adrover Nicolau (Opel Felanitx)
 
Trofeu CAIXA COLONYA al participant de més edat de la cursa Sebastià Adrover Nicolau (Opel Felanitx)
Trofeu JOIERIA MANACOR al participant de Manacor de més edat Llorenç Femenies
 

A.VV. d'es Convent, es Centre, es Tren i s'Antigor - Manacor - Illes Balears. www.elsmoretons.com