Tornar a l'índex

Restauració de la façana i teulada del
Convent de Sant Vicenç Ferrer

Seguiment fotogràfic de la Restauració del Convent de Sant Vicenç Ferrer.
Gener de 2008:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A.VV. d'es Convent, es Centre, es Tren i s'Antigor - Manacor - Illes Balears